Markant wonen
in de dorpskern
van Hellendoorn

MARKANT WONEN
IN DE DORPSKERN
VAN HELLENDOORN

10 LUXE KOOPAPPARTEMENTEN IN CENTRUM VAN HELLENDOORN

In de fraaie dorpskern van Hellendoorn, waar nu nog Squash Hellendoorn gevestigd is wordt het nieuwbouwplan ‘De Schoolslag’ ontwikkeld. Het college van B&W heeft zich positief uitgesproken over het plan. De Schoolslag bestaat uit een plan van 10 appartementen waarbij parkeren op eigen terrein gesitueerd is. Hierbij blijven het openbare pleintje, het kunstwerk, de beeldbepalende bomen en de parkeerplaats aan de Dorpsstraat in tact.

een goed en smaakvol ontwerp
met oog voor de historie

 We hebben een goed en smaakvol ontwerp neergezet. Het ontwerp heeft een verticale geleding. Dit betekent dat de massa in de breedte is opgedeeld zodat de nieuwbouw niet massief overkomt. Hierbij is duidelijk gekeken naar de historie van de plek en met name de massa die er nu staat. Binnen die contouren hebben wij het ontwerp gerealiseerd. Het ontwerp is opgebouwd uit 2 rechte lagen en een kaplaag, waarbij de vorm overeenkomt met de huidige squashbaan en past binnen de bestemmingsplan maatvoering. Wij hebben er, in samenspraak met de stedenbouwkundige en welstand, voor gekozen om het volume verticaal op te delen waardoor het dorpse karakter wordt versterkt en het past binnen de sfeer van Hellendoorn.

EEN RUIMTELIJKE STRUCTUUR ZOALS HET VROEGER WAS

De entree wordt aan de Dorpsstraat gesitueerd. Hierdoor opent het gebouw zich richting de Dorpsstraat. Daardoor ontstaat er een ruimte voor het gebouw met veel meer kwaliteit. De ruimtelijke structuur was ook zo. Deze is echter gewijzigd,  waardoor het squashcentrum alleen vanuit de achterzijde benaderbaar is geweest. In het nieuwe ontwerp herstellen wij de logische stedenbouwkundige structuur door de toegang ook aan de voorzijde te plaatsen, hiermee zorgen we ook voor sociale controle en hebben de mensen die er wonen contact met de straat. 

Met het nieuwe ontwerp zorgen we niet alleen voor een mooi beeld aan de voorzijde, ook aan de achterzijde van het gebouw willen we de kwaliteit van Hellendoorn herstellen. Op dit moment bevind zich hier een soort enorme schoenendoos die helemaal niet goed tussen de huidige bebouwing past. In het ontwerp kiezen wij dan ook aan de achterzijde voor 2 lagen met een kap, waarbij de hoofdbebouwing veel verder van de achtererfgrens gelegd wordt.

de historie

Het oorspronkelijke gebouw De Gemeenteschool.


Omstreeks 1960 is de school ingrijpend verbouwd tot een overdekt zwembad ‘De Schoolslag’. De verbouwing was zeer ingrijpend en feitelijk is er niets van debeeldbepalende elementen (zoals de voorgevel) in tact gebleven. De Schoolslag was tot omstreekt 1988 in gebruik als zwembad.

In 1990 heeft de familie Nahuis, de huidige eigenaar, het slooppand gekocht en opnieuw ingrijpend verbouwd. Het werd een squashcentrum. In 1997 heeft de familie Nahuis de zolder verbouwd tot snooker en pool voorziening.

In 2000 werd de voorgevel aangepast, werden dakkappellen geplaatst en werd er een bovenwoning gerealiseerd. Het huidige ‘gezicht’ van het gebouw vanaf de Dorpsstraat, wordt dus feitelijk in 2000 tot stand gebracht.

De kwaliteit van de Huidige bebouwing

De huidige bebouwing is niet authentiek en kent geen historische waarde. Daarvoor zijn de verbouwingen te ingrijpend geweest en de buitenzijde kent geen enkele relatie meer met de oorspronkelijke Gemeenteschool. De achterzijde van het complex past qua beeld, massa en functie niet in de fraaie dorpskern van Hellendoorn. Het heeft een bedrijfshal-achtige uitstraling. Voor veel Hellendoorners is het wel een plek waaraan men (goede) herinneringen bewaart. Men ging er naar school en/of kreeg er zwemles. Met de naamgeving van het project “De Schoolslag” en het inpassen van de gedenksteen willen we deze herinnering levend houden.

een Karakteristieke
combinatie tussen
Klassiek en eigentijds

Met betrekking tot de materialisatie werken we met bakstenen waardoor het geheel weer iets ingetogener wordt.  Veel woningen zijn wit gemaakt, inclusief de huidige bebouwing, maar bij dit ontwerp doen we een stapje terug. De prachtige plek vraagt om bebouwing met een passend karakter. Hierbij kiezen we voor detaillering en verbijzondering in het metselwerk waardoor er een rijk beeld ontstaat. Met het ontwerp refereren we aan de sfeer van vroeger, waarbij er ook duidelijk een gebouw van nu wordt gerealiseerd. Klassiek en eigentijds worden dus gecombineerd in dit gebouw. Met dit ontwerp dragen we bij aan een mooier Hellendoorn!

INTERESSE?

Schrijf u dan nu in! Dan houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom De Schoolslag. Aan de aanmelding is geen enkele verplichting gebonden.

Geniet van
comfortabel
en duurzaam
wonen!